Drejtor i Përgjithshëm

Alba Qirjazi.

Ka kryer studimet e larta në Financë në Universitetin e Tiranës.

Znj. Qirjazi ka një përvojë të pasur pune në administratën shetërore me një zhvillim të fortë dhe professional në fushën e biznesit dhe në negociata.

Gjithashtu përgjatë karrierës së saj disa vjecare ka zhvilluar aftësi analitike si dhe aftësi në auditim të brendshëm, buxhetim, planifikim biznesi etj.

Nga data 05.10.2017 mban postin e Drejtorit të Përgjithshëm në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës Akredituar nga Bashkimi Evropian.

Znj. Qirjazi zotëron shumë mirë gjuhën Angleze dhe atë  Italiane.