Zyrtarët e Autoritetit Shqiptar të Auditimi në TAIEX

Zyrtarët e Autoritetit Shqiptar të Auditimi në TAIEX

Më 19-20 tetor 2017 zyrtarët e Autoritetit Shqiptar të Auditimit morën pjesë në TAIEX Multi-Country Workshop mbi Detyrat e Autoritetit të Auditimit nën IPARD II, në Serbi dhe Beograd. Workshopi u organizua në bashkëpunim me Drejtorinë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural...